Kultur & Events

Event Information

Tirsdag den 18. februar 2020 , kl. 10.30-13.30.

Kristrup Sognegård, Ørneborgvej 5

(Entré: 80 kr)

Kalø, slottet og godset i 700 år

Bon Jovi Jam

Ved cand.mag. og tidligere borgmester Vilfred Friborg Hansen.

Foredraget vil, som titlen antyder, handle både om Kalø Slot, der i dag er blevet til Kalø Slotsruin, og Kalø Gods, hvis karakteristiske bindingsværksbygninger ligger lige øst for Rønde. Foredragsholderen udgav bogen om Kalø med samme titel som foredraget i 2013, hvor det var 700 år siden, kong Erik Menved bød Kaløborgen bygget. I de 700 år har Kalø haft en omskiftelig tilværelse, i de første 350 år som kongeligt slot under skiftende lensmænd og derefter som privat gods, først under slægten Reventlow og fra 1824 under den holstenske slægt Jenisch. Efter besættelsen blev Kalø konfiskeret af staten som tysk ejendom, en beslutning, der endnu er omstridt, men efter den sidste diskussion om Kaløs skæbne i 1990 står det fast, at Kalø ejes af den danske stat, og takket være Jenisch-familien er hele Kaløs unikke herregårdslandskab bevaret og kunne derfor ganske naturligt glide ind i Nationalpark Mols Bjerge, da nationalparken oprettedes i 2009.
Arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet